Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (dalej również: "RODO") oraz ustawą o ochronie danych osobowych.  

 FHU ARWI CAR Arkadiusz Kałowski jest Administratorem Twoich danych osobowych.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawienia.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: tru-szu@wp.pl lub pisemnie na ww.adres Administratora.

Jako Administrator Twoich danych osobowych

 1.  Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: truszu.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
 3. Przetwarzamy następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar - w celu zawarcia i wykonania umowy; imię, nazwisko, adres email, rozmiar - w celach marketingowych.
 4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celach innych niż komunikacja w celu realizacji zgłoszenia.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
 6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 7. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
 9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
 10. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawienia.
 11. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
 12. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwy oraz do ich poprawienia. 
 13. Korespondencja dotycząca danych osobowych należy kierować na adres: tru-szu@wp.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora.
 14. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
 15. Nie będziemy profilować Twoich danych.
 16. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
 17. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie truszu.pl pliki cookies.
 18. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ARWI CAR Arkadiusz Kałowski.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl